ساخت درگاه پرداخت مستقیم

می توانید برای وب سایت خود درگاه پرداخت دریافت کنید.

  • امکان درج لوگو در صفحه پرداخت
  • امکان تسهیم وجوه
  • دریافت رایگان پیامک واریزی ها

دریافت لینک پرداخت شخصی

اگر سایت ندارید شماره حساب خود را تبدیل به لینک پرداخت کنید.

  • پنل حرفه ای مدیریت وجوه
  • امکان صدور فاکتور آنلاین
  • امکان صدور کیوآر کد

ایجاد درگاه پرداخت اینستاگرام

فروشندگان حرفه ای از روش های نوین پرداخت استفاده می کنند.

  • تبدیل پیج اینستاگرام به یک فروشگاه معتبر
  • امکان گزارشگیری از واریزکنندگان
  • دریافت آنلاین آدرس، شماره و نام خریدار

ثبت نام